خدمات
  • خدمات شرکت برنا نیرو کاران جهت طراحی و محاسبات سیستم صاعقه گیر به شرح زیر می باشد: - طراحی مهندسی منطبق بر استانداردهای بین المللی روز دنیا (IEC 62305 ,BS 7430 ,BS 6651 ,IEEE 81 ,IEEE 142 ,NFC 17-102 ,...) در راستای تامین حفاظت سایتها و تجهیزات و ایمنی افراد در برابر ضربه مستقیم صاعقه و اثرات ناشی از آن و شوکهای حفاظتی - تعیین سطح حفاظتی و محاسبات سیستم ارتینگ و نحوه هم بندی بر اساس آخرین روشهای مندرج در استاندارد

  • یکی دیگر از خدمات شرکت برنیکا برآورد و تامین اقلام سیتم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با بهترین کیفیت ممکن به شرح زیر می باشد: - صاعقه گیرهای فعال - میله برقگیر ساده-فرانکلین - قالب گرافیتی و پودر جوش - دریچه بازدید-ارت پیت - صفحه مسی،میله ارت - ارسترهای حفاظتی

  • شرکت برنا نیرو کاران با بهره مندی از تکنسین های باتجربه آماده ارائه خدمات زیرمی باشد: نصب سیستم صاعقه گیر اجرای سیستم ارتینگ نصب ارسترهای حفاظتی اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک اندازه گیری مقاومت سیستم ارت

صفحه 1 از 1