از این نوع سرج ارستر ها در سیتم های سولار جهت حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ استفاده می گردد. رنج ولتاژ این سرج ارستر های 900V DC ، 600V DC و 1000V DC می باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر و سیستم های فتوولتاییک فعالیت دارد.

تعداد بازدید: 6

محصولات
 • مدل: Complete photovoltaic Block V50 , 600V DC
 • کد سفارش: 5093623
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V50 , 600V DC
 • کد سفارش: 5093628
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V25 , 900V DC
 • کد سفارش: 5097447
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V25 , 900V DC
 • کد سفارش: 5097457
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 600V DC
 • کد سفارش: 5094605
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 600V DC
 • کد سفارش: 5094613
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 1000V DC
 • کد سفارش: 5094608
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

 • مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 1000V DC
 • کد سفارش: 5094617
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

 • مدل: Photovoltaic upper part
 • کد سفارش: 5093726
 • شرکت سازنده: OBO Bettermann
 • کشور سازنده: آلمان
 • سرج ارسترهای فتوولتاییک جهت حفاظت از پنل های خورشیدی در برابر جریان های سرج و صاعقه مورد استفاده قرار می گیرند.

صفحه 1 از 1