این دسته از ترانسدیوسرها با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

تعداد بازدید: 3

محصولات
 • مدل: UA
 • کد سفارش: UA23, UA13, UA35
 • شرکت سازنده: Ziegler
 • کشور سازنده: آلمان
 • ترنسدیوسر ویژه UA23, UA13, UA35 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

 • مدل: UV
 • کد سفارش: UV11, UV22
 • شرکت سازنده: Ziegler
 • کشور سازنده: آلمان
 • ترنسدیوسر ویژه UV11, UV22 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

 • مدل: UV
 • کد سفارش: UV10, UV20
 • شرکت سازنده: Ziegler
 • کشور سازنده: آلمان
 • ترنسدیوسر ویژه UV10, UV20 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

 • مدل: UA
 • کد سفارش: UA33
 • شرکت سازنده: Ziegler
 • کشور سازنده: آلمان
 • ترنسدیوسر ویژه UA33 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

 • مدل: UV
 • کد سفارش: UV30
 • شرکت سازنده: Ziegler
 • کشور سازنده: آلمان
 • ترنسدیوسر ویژه UV30 شرکت زیگلر با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

صفحه 1 از 1