خازن های Damping شرکت ZEZ Silko جهت حفاظت از نیمه هادی ها (مانند ترانزیستورهای IGBT و SCR) استفاده می شود.این خازن ها مدام در حال شارژ و دشارژ می باشند و جریان های پیک بسیار بزرگی را تحمل می کنند. این خازن ها خشک و از نوع خود ترمیم با بدنه پلاستیکی و آلومینیومی به شکل کتابی و سیلندری و با ولتاژ تا 10 کیلو ولت و ظرفیت تا 25 میکروفاراد موجود می باشند. لازم به ذکر است که این خازن ها در سطح ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های Damping مانند خازن های اسنابر - IGBT و خازن های اسنابر - تریستوری SCR فعالیت دارد.

تعداد بازدید: 9

زیردسته ها
محصولات
 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-1,2/10
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-1,2/15
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/15 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 15 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-1,2/25
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/25 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 25 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-5/1,7
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1,7 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 1.7 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-5/6
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن استوانه ای PVDJP 1-5/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 1-5/10
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن استوانه ای PVDJP 1-5/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2/5
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 5 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2/8
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 8 میکروفاراد با حداکثر جریان 45 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2/10
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2/12
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/12 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 12 میکروفاراد با حداکثر جریان 60 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2,5/3
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2,5/3 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2000 ولت و ظرفیت 3 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

 • مدل: PVDJP
 • کد سفارش: PVDJP 21-2,5/5
 • شرکت سازنده: ZEZ Silko
 • کشور سازنده: چک
 • خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2,5/5 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2000 ولت و ظرفیت 5 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

صفحه 1 از 5