ترانسفورماتورهای جریان کوربالانس (CBCT) امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند . این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردند . که توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشند . انواع کوربالانس یک تکه , پیوسته (Closed) و دو تکه (Split core) جهت اندازه گیری نشت جریان و اتصال به رله های ارت فالت از سوی شرکت Contrel ارائه گردیده است . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت Contrel ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله ارت فالت و ترانسفورماتور جریان کوربالانس (CBCT) فعالیت دارد .

تعداد بازدید: 8

محصولات
 • مدل: CTD-1/28
 • کد سفارش: CTD-1/28
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CTD-1/28 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند. این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشند.

 • مدل: CT-1M
 • کد سفارش: CT-1M
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M یک افزاینده تنظیمات جریان، برای رله های نشت جریان تا 250 آمپر است که بین رله و ترانسفورمر جریان قرار می گیرد و لازم به ذکر است که هیچ سیمی از درون آن عبور نخواهد کرد .

 • مدل: CT-1/22
 • کد سفارش: CT-1/22
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/22 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/35
 • کد سفارش: CT-1/35
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس(CT-1/35 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/60
 • کد سفارش: CT-1/60
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/60 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/80
 • کد سفارش: CT-1/80
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCTامکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/110
 • کد سفارش: CT-1/110
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/110 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/160
 • کد سفارش: CT-1/160
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/160 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/210
 • کد سفارش: CT-1/210
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/210 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CT-1/300
 • کد سفارش: CT-1/300
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CT-1/300 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CTA-1/110
 • کد سفارش: CTA-1/110
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CTA-1/110 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

 • مدل: CTA-1/160
 • کد سفارش: CTA-1/160
 • شرکت سازنده: Contrel
 • کشور سازنده: ايتاليا
 • ترانس جریان کوربالانس (CTA-1/160 (CBCT امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورد. این ترانسفورماتور به گونه ای طراحی شده که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردیده و توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشد .

صفحه 1 از 2