انواع گیره سوسماری جهت اتصال به سیم های رابط , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند گیره سوسماری فعالیت دارد .

تعداد بازدید: 6

محصولات
 • مدل: AK 2799
 • کد سفارش: AK 2799
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 10 آمپر , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 2 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , موجود در 2 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر .

 • مدل: AK 7002
 • کد سفارش: AK 7002
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 6 آمپر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 6 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 6 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: SAK 2675
 • کد سفارش: SAK 2675
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری شوتزینگر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 7 میلیمتر , موجود در 6 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: SAK 2492
 • کد سفارش: SAK 2492
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 20 آمپر، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 24 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 20 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: SAK 2493
 • کد سفارش: SAK 2493
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 30 آمپر، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 22 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 30 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: SAK 6674
 • کد سفارش: SAK 6674
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره تمساحی برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 22 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 20 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: SAK 6675
 • کد سفارش: SAK 6675 Ni
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 36 آمپر برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 41 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 36 آمپر , نوع اتصال: فیشی.

 • مدل: AK 305
 • کد سفارش: AK 305
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری 16 آمپر از جنس استیل , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , جهت حداکثر جریان 16 آمپر .

 • مدل: AK 4732
 • کد سفارش: AK 4732
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • گیره سوسماری مسی , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد. برای فیش نری , به قطر 4 میلیمتر , قطر باز شدن فک 8 میلیمتر , جهت حداکثر جریان 10 آمپر .

 • مدل: TUE 4023
 • کد سفارش: TUE 4023
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • بهره گیری از مواد با کیفیت می تواند تضمینی برای اتصال با اطمینان بالا و جلوگیری از خوردگی باشد . روکش پلاستیکی برای مدل های AK 305 و AK 4732 را در 5 رنگ ارائه می گردد.

صفحه 1 از 1