انواع سوکت و فیش موزی (نری) , قابل پارالل شدن , در قطرهای 2 و 4 میلیمتر , برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا که می توانند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشند . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت Schutzinger و نماینده شرکت Hirschmann ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند فیش موزی (نری) فعالیت دارد .

تعداد بازدید: 10

محصولات
 • مدل: KURZ 19-4
 • کد سفارش: KURZ 19-4
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی, به قطر 4 میلیمتر , موجود در رنگ مشکی , جهت حداکثر جریان 12 آمپر ,

 • مدل: FK 02 L
 • کد سفارش: FK 02 L
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش نری ، سر اتصال تک قطبی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش نری , به قطر 2 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر , نوع اتصال: لحیمی

 • مدل: FK 11 L
 • کد سفارش: FK 11 L
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی نری ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی , با قابلیت پارالل شدن از پشت , به قطر 2 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر , نوع اتصال: لحیمی

 • مدل: FK 8 S
 • کد سفارش: FK 8 S
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی شکل برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی شکل , قابل پارالل از پهلو , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 32 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: FK 15 S
 • کد سفارش: FK 15 S
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش نری آلمانی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش نری آلمانی , قابل پارالل از پشت , به قطر 2 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 10 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: FK 20 S
 • کد سفارش: FK 20 S
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی آلمانی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی آلمانی, قابل پارالل از پهلو / پشت , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 16 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: SFK 40 S
 • کد سفارش: SFK 40 S
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی انشعاب از پشت ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی انشعاب از پشت , قابل پارالل از پشت , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 32 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: SFK 30 S
 • کد سفارش: SFK 30 S
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی 4 میلیمتری، سر اتصال تک قطبی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی 4 میلیمتری موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 32 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: BUELA 300 K
 • کد سفارش: BUELA 300 K
 • شرکت سازنده: Hirschmann
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش نری انشعاب از پهلو، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با عایق مقاوم و منعطف ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش نری انشعاب از پهلو , قابل پارالل از پهلو , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 30 آمپر , نوع اتصال: لحیمی

 • مدل: LAS N WS
 • کد سفارش: LAS N WS
 • شرکت سازنده: Hirschmann
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش موزی24 آمپر ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با عایق مقاوم و منعطف ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش موزی24 آمپر , قابل پارالل از پشت , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 24 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: SLS 200
 • کد سفارش: SLS 200
 • شرکت سازنده: Hirschmann
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش نری 4 میلیمتری، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، با عایق مقاوم و منعطف ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش نری 4 میلیمتری , قابل پارالل از پشت , به قطر 4 میلیمتر , موجود در 5 رنگ , جهت حداکثر جریان 30 آمپر , نوع اتصال: پیچی

 • مدل: FK 1386
 • کد سفارش: FK 1386
 • شرکت سازنده: Schutzinger
 • کشور سازنده: آلمان
 • فیش نری شیاردار سر اتصال تک قطبی ، برای انتقال ولتاژ و جریان و اندازه گیری داده های الکتریکی ، سر اتصالی با حالت فنری مقاوم ، با بهره گیری از موادی با کیفیت بالا مانند برنج ، مس ، برلیوم ، نیکل ، طلا و قلع ، که با توجه به کاربرد می تواند تضمینی از اتصال با اطمینان بالا و تماس با جلوگیری از خوردگی باشد . فیش نری شیاردار،, به قطر 4 میلیمتر , با ته پیچ دار و شیار دار , جهت حداکثر جریان 32 آمپر , نوع اتصال: لحیمی

صفحه 1 از 1