اتو ترانس، واریابل و واریاک های سه فاز با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان های مختلف موجود می باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های Matsushita Stavol ،TOYO و Emersan ، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع اتو ترانس سه فــاز، واریابل سه فاز و واریاک سه فاز فعالیت دارد.

تعداد بازدید: 4

محصولات
 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-1.5
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • اتو ترانسفورماتور سه فاز، مدل STT-1.5 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 1.5کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-3
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • واریابل سه فاز، مدل STT-3 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان3 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-6
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • واریاک، مدل STT-6 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 6 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-9
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • اتو ترانس 9KVA، مدل STT-9 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 9 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-15
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • اتو ترانس 15KVA، مدل STT-15 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 15 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-20
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • واریاک سه فاز، مدل STT-20 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 20 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

 • مدل: STT
 • کد سفارش: STT-30
 • شرکت سازنده: TOYO
 • کشور سازنده: چین
 • اتو ترانس 30KVA، مدل STT-30 با ورودی 380 ولت AC و خروجی 520-0 ولت در توان 30 کیلو ولت آمپر موجود می باشد. از اتو ترانسفورماتورها معمولا در مواردی که نیاز به تغییرات ولتاژ به طور کاملا پیوسته و خطی باشد استفاده می شود.

صفحه 1 از 1