اطلاعات تماس با برنا نیرو کاران (برنیکا)

دفتر مرکزی

آدرس
تهــران، خیابان فـردوســی، خیابان سـرهنگ ســخایی، نبـش کـوچۀ بهـنیا، ســاختمــان ادارای تجــاری 40، طبقــه 5، واحــد 17
فاکس
021-66714700
تلفن
021-53815
(200 خط)
کد پستی
1136834844
آدرس ایمیل ها
وب سایت
داخلی ها
مدیر عامل
آقای شهنام ریحانی
51 و 52
مدیر کالیبراسیون
آقای دان
21 و 22
صدور و پیگیری پیش فاکتورها
خانم بهروز
31
پاسخگویی به کلیه امور مربوط به حسابداری
خانم کهن
61
پاسخگویی به کلیه امور مربوط به سـایت
آقای قریشی
66
پاسخگویی به کلیه امور
منشی
100
مدیر فروش
آقای مسیح
26

فروشگاه

آدرس
تهــران، میدان امام خمینی، پاســاژ فتــوت، طبقــه همکـف، پلاک 1/7
فاکس
021-33921798
تلفن
021-53815
(10 خط)
کد پستی
1136834844
آدرس ایمیل
وب سایت

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نقشه شرکت بازرگانی برنا نیرو کاران