فایل های کاتالوگ شرکت OBO Bettermann

کاتالوگ های جامع

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
F012012-OBO-GCAکاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012107.1 MB
22014-OBO - ENکاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 201430931 KB
01669en- 26/03/2014معرفی محصولات11131 KB

کاتالوگ های بخش بندی شده

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
04376en - 21/07/2016سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل (VBS)26126 KB
04408EN - 02/08/2016سیسـتم هـای حفـاظـت در برابر صــاعقـه (TBS)34173 KB
01554en-23/05/2013سینی کابل، نردبان کابل و مش کابل(KTS)18802 KB
9134790EN- 07/2016 سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر حریق (BSS)30912 KB
04353en- 15/06/2016انواع ترانکینگ و داکت کابل (LFS)22924 KB
01417en- 06/03/2012تجهیزات قابل نصب بر روی ترانکینگ(EGS)10905 KB
04363en- 05/07/2016جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب(UFS)35486 KB
01433en- 29/05/2012اطــلاعــات کاربــردی940 KB
2102015سرج ارسترهای جدید V20/V50 شرکت OBO1655 KB
9196491EN 2012/06راه کارهای OBO برای گیاهان بیوگاز586 KB
9196431EN 2012/03راه کارهای OBO برای ادارات و ساختمان های دولتی2631 KB
04228EN 2015/03راه کارهای OBO برای سیستم های فوتوولتائیک10594 KB
9196421EN 2010/03راه کارهای OBO برای نیروگاه برق4029 KB
9196471EN 2012/04راه کارهای OBO برای تولید و صنعت2084 KB
01983EN 2016/09راه کارهای OBO برای صنایع کشتی سازی و فراساحلی2172 KB
01699EN 2014/03راه کارهای OBO برای تابلو سازی5945 KB
04222EN 2015/03راه کارهای OBO برای صنعت غذایی7153 KB
04345EN 2016/02راه کارهای OBO برای بهداشت و درمان5712 KB
45652EN 2013راه کارهای OBO برای صنایع نفت و گاز5803 KB
01449EN 2012/07راه کارهای OBO برای تونل سازی8180 KB
9196481EN 2012/03راه کارهای OBO برای فرودگاه ها و ایستگاه های قطار1810 KB
01490EN 2012/06راه کارهای OBO برای ساختمان های مسکونی1023 KB
01505EN 2012/07راه کارهای OBO برای رویدادها و ورزشگاه ها1137 KB
01533EN 2012/01راه کارهای OBO برای توربین بادی7171 KB
01EN 2015/0360 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب17790 KB
02EN 201560 سال تجربه OBO در سیستم های کف خواب 25133 KB
01EN 2016اتصالات ساختمانی8481 KB
01EN 2015شبکه جهانی OBO6829 KB
9140421EN 2012/04توسعه پایدار در OBO3903 KB
اشتراک گذاری