فایل های کاتالوگ شرکت PONOVO

کاتالوگ های جامع

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
12013کاتالوگ محصولات ســال 20132073 KB
22013الگوهای تست اتوماتیک (زبان فارسی)4736 KB
32013دستگاه های تست CT و PT(زبان فارسی)688 KB
12016جدول مقایسه دستگاه های تست رله پونوو949 KB

کاتالوگ های بخش بندی شده

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
12013Amplifier for Real Time Digital Simulation870 KB
22013FT3000 Filter Bank Testing System478 KB
32014L336 Relay Test Equipment372 KB
42014NF801 Intelligent Relay Test Kit990 KB
52015NF802 Intelligent Relay Tester7156 KB
62013NS601 Handheld Digital Signal Analyzer1150 KB
72014PCT200 Current Transformer Tester3702 KB
82014POM2 Modular Type Relay Tester2242 KB
92015PW460 Secondary Injection System1913 KB
102014T1000 Primary Injection Set200 KB
اشتراک گذاری