فایل های کاتالوگ شرکت LPS

کاتالوگ های جامع

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
2013-L-GCA1کاتالوگ محصولات ســال 201321537 KB

کاتالوگ های بخش بندی شده

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
22013صاعقه گیرهای Ellips9566 KB
32015صاعقه گیرهای Paraton@ir و تجهیزات جانبی8217 KB
42015فرستنده Contact Air2409 KB
52013میله و تجهیزات زمین کردن صاعقه گیر6209 KB
62014راهنمای اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه162 KB
72013شعاع حفاظتي و محاسبات محدودة حفاظت589 KB
اشتراک گذاری